Vaikai - didžiausias musu turtas...

Projekto vykdymas

 

2010-11-24 

LENTVARIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASTATO RENOVAVIMAS

Pilnai įgyvendinus projektą” Lentvario vaikų globos namų renovavimas”, kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088, efektyvesnis energijos išteklių ir energijos naudojimas leis sumažinti oro taršą, o tai sąlygos mažesnį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Šiuolaikinių efektyvaus energijos naudojimo  priemonių diegimas bei šiuolaikinių sąlygų užtikrinimas  padidins regiono socialinę bei ekonominę integraciją ir investicinį patrauklumą.

Šiuo metu vykdoma pastato Lentvario vaikų globos namų rangos darbai: apšiltinta sienos ir cokolis (85%) - 1560kv.m., rekonstruota karšto vandentiekio sistema, šildymo sistema, pakeisti langai ir durys.

Atlikus rekonstrukciją pagerėjo vaikų gyvenimo bei darbuotojų darbo sąlygos. Vaikų globos namai šio projekto savo lėšomis vykdyti nebūtų pajėgūs, todėl ES parama yra būtina siekiant įgyvendinti projekto tikslus. Projektas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintą tikslą – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą. 

Numatoma, įgyvendinus projektą, Lentvario vaikų globos namuose kasmet sutaupyti 288,2 MWh energijos. Projektą „Lentvario vaikų globos namų renovavimas“ numatoma baigti 2011 metų ketvirtame ketvirtyje.

Projekto vadovas – Lentvario vaikų globos namų direktorės pavaduotoja Onutė Juškauskienė, tel. 8 528 28270, el.paštas: globalent@takas.lt

Lentvario globos namai iki renovacijos:

Lentvario vaikų globos namaiLentvario vaikų globos namaiLenvario vaikų globos namaiLentvario vaikų globos namai

 

Projekto įgyvendinimo akimirkos: 

Lentvario vaikų globos namaiLentvario vaikų globos namaiLentvario vaikų globos namai