Vaikai - didžiausias musu turtas...

ES Projektai

ES projekts


Projektas:
"Lentvario vaikų globos namų renovavimas".

Pagal Lietuvos Respublikos 2007 m. - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu" 
Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088

Projekto finansavimas: Bendra projekto vertė - 1 762 084,00( Lt.)

Projekto pradžia: 2008-11-10 
Projekto pabaiga: 2011-11-10

Projekto tikslas - minimizuoti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei kartu prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.

2010 m. balandžio 07 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Kaminta" už 840 404,75Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt tūkstančių keturis šimtus keturis Lt. 75 cnt. Darbai vykdomi. 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti sekantys rodikliai:

  • Atlikti energijos naudojimą sumažinantys darbai;
  • Atlikti darbai pagerinantys pastato techninę - eksploatacinę bei higieninę būklę;

Numatomi pasiekti projekto rezultatai:

  • Rekonstruota Lentvario vaikų globos namų išorė;
  • Rekonstruota šildymo ir karšto vandens sistema;
  • Renovuotas ir apšiltintas fasadas;
  • Pakeistos lauko durys ir langai;
  • Apšiltintas stogas.

Projekto vadovė: 
Onutė Juškauskienė

Projekto vykdymas