Vaikai - didžiausias musu turtas...

Pagrindiniai globos namų uždaviniai

  • Sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams.
  • Atsižvelgiant į vaikų individualybę, sveikatos būklę puoselėti jų dvasines ir fizines galias, skatinti fizinį, psichinį, socialinį vaikų brendimą psichologinėmis, pedagoginėmis bei medicinos priemonėmis.
  • Rengti vaikus savarankiškai gyventi visuomenėje.
  • Puoselėti asmens kūrybingumą, brandinti jo laisvę ir atsakomybę.
  • Ugdyti asmens pilietiškumą.
  • Kurti artimą šeimai aplinką.
  • Sudaryti galimybes našlaičiams, be tėvų globos likusiems ir socialiai remtinų šeimų vaikams nuolat ar laikinai gyventi šeimoje.