Vaikai - didžiausias musu turtas...

Apie mus

         Lentvario vaikų globos namai – valstybinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.

           Vaikų globos namuose, Vilniaus apskrities savivaldybių Administracijų direktorių įsakymais ar teismo nutartimis ir steigėjo siuntimais laikinai ar nuolatinai (rūpyba) apgyvendinami našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai ir vaikai iš socialiai remtinų šeimų, kuriems neužtikrinamos tinkamos vaiko gyvenimo ir ugdymosi sąlygos tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

          Pirmieji beglobiai vaikai į vaikų globos namus atvežti 1999 m. rugsėjo mėn. 01d.

Globos namai įsikūrę pastate, kurie statyti 1975 metais. Pastato bendras patalpų plotas -  m2. Vaikų globos namų teritorija - ha.     Nuo 1999 metų vaikai globos namuose gyvena šeimyniniu principu t.y. pagal giminystės ryšį, neatsižvelgiant į vaikų amžių, lytį. Globos namuose yra 50 vietų našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams. Vaikai gyvena keturiose šeimynose. Kiekvienoje šeimynose gyvena 10-13 vaikų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lanko Lentvario vaikų darželį, mokyklinio amžiaus vaikai lanko M.Šimelionio vidurinę mokyklą, Lentvario vidurinę mokyklą, Sinkevičiaus vidurinę mokyklą, Lentvario pradinę mokyklą.

          Penkios šeimynos turi po poilsio kambarį, 4 miegamuosius kambarius, virtuvėlę, šiuolaikiškus sanitarinius mazgus. Visose šeimynose yra kompiuteriai, įstaigoje jie sujungti į bendrą tinklą, turi nemokamą, nuolatinę prieigą prie Interneto. Vaikų globos namuose veikia biblioteka. Pastate atliktas kapitalinis šilumos punkto remontas remontas (valstybės investicija), patalpos atitinka visus higieninius, bendruosius sveikatos ir saugos reikalavimus. Pastate 2006 metais pakeisti langai, darbai atlikti gavus finansavimą iš investicinių lėšų.

          Vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžiams formuoti vaikų globos namuose yra organizuojama įvairi veikla, taikant šiuolaikines darbo formas ir metodus. Vaikai mokomi įvairių smulkių buitinių darbų, savitvarkos (skalbimas, drabužių lyginimas ir tvarkymas, patalpų valymas, aplinkos tvarkymas), maisto gaminimo, darbo kompiuteriu, ugdomi savo profesinės, darbo karjeros ir ateities planavimo, formuojama šeimos, sveikatos samprata, asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai kasdienėje veikloje, papildomo ugdymo būrelių (floristikos, kompiuterinio raštingumo, darbų), darbinio, muzikinio ugdymo, tiek įvairioje projektinėje ir kitoje veikloje pagal pomėgius. Vaikams nuolat organizuojamos išvykos, įvairūs teminiai, proginiai renginiai, pravedamos tikslinės paskaitos. Vaikų globos namai teikia paslaugų: informavimo ir konsultavimo, buitines, būsto, maitinimo, asmens higienos, socialinio darbo, medicininių paslaugų teikimo organizavimas, nuolatinės priežiūros, ugdymo organizavimo, socialinės reabilitacijos, kultūros, sporto, laisvalaikio organizavimo ir ankstyvojo profesinio pasirengimo organizavimo.

          Įstaigoje dirba 31 darbuotojai, iš kurių 13 tiesiogiai dirba su vaikais (11 iš jų turi aukštąjį išsilavinimą). Darbuotojai sistemingai kelia savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, mokymuose, studijuoja aukštosose mokyklose.  Tai kūrybingi, gerai išmanantys savo darbą specialistai, ieškantys naujų, efektyvesnių ugdymo metodų. Sutelkti intelektualiniai resursai leidžia siekti aukštos ugdymo, socialinių paslaugų teikimo kokybės.

          Vaikams, gyvenantiems mūsų namuose nuolat ieškome globėjų (bendradarbiaujant su vaikų teisių apsaugos tarnybomis), kad vaikas savaitgalius ir atostogų laikotarpius galėtų praleisti šeimoje, ir turėtų galimybę rinktis – gyventi šeimoje ar mūsų globos namuose. Vidutiniškai 10 vaikų per metus grįžta gyventi į šeimą ir 30% vaikų turi globėjų šeimas savaitgalių ir atostogų laikotarpių praleidimui šeimoje.